FrontOffice Web Solutions AS

Web design

FrontOffice Webdesign leverer skreddersydde web tjenester i form av bistand til analyse, design, utvikling,optimalisering og forvaltning av treffsikre nettsteder. Vår spesialitet er skreddersøm ved bruk av PHP / MYSQL , samt oppsett og tilrettelegging av publiseringsløsninger basert på WordPress.

Kontakt Oss
blank
blank

Hva må til for et komplett nettsted.

Behovs analyse for nytt nettsted
En behovs analyse er alltid der vi starter når et nytt nettsted skal designes og utvikles.
Du som kunde må ha et bevisst forhold til spørsmål av denne typen:

Hvem er typiske brukere av nettstedet?
Hvilken informasjon skal gjøres tilgjengelig på nettstedet?
Hvordan data skal informasjonen organiseres på nettstedet?
Hvordan skal brukerne navigere mellom sidene?
Hvilke deler av nettstedet skal oppdateres jevnlig?
Hvem skal ha ansvar for oppdatering av nettstedet? Det siste spørsmålet er det viktigste - brukere vil ikke returnere til et nettsted som ikke blir oppdatert med ny informasjon.

Design
Design av ditt websted omhandler utviklingen med blant annet valg knyttet til nettstedets utseende som for eksempel layout, farger og eventuelle tema. I designprosessen fattes også beslutninger om hvordan innhold skal distribueres og hvordan brukerne skal navigere mellom sidene. Sluttproduktet fra design prosessen kan være en papirbasert skisse, en elektronisk skisse i form av et bilde laget i Photoshop, eller en fungerende webside.

Menystruktur handler om det å navigere rundt på nettstedet. Et bevisst forhold til plassering av elementer på siden er viktig.

Design av mal/template
Den viktigste og kanskje mest tidkrevende designoppgaven er knyttet til det å ferdigstille en mal (også kalt template) for nettstedet. Man kan bruke standard maler som gjør en enorm kostnads besparelse eller spesial designet mal ( eget tilbud ).

Arbeidet som er lagt ned i behovs analysen gir viktige innspill til denne prosessen. Det kan ofte også være gitte føringer for et design, for eksempel at et sett av farger skal benyttes. Denne malen blir til slutt utgangspunktet for produksjon av alle de andre sidene som til sammen utgjør nettstedet - en slags støpeform.

Utvikling
Utviklingen bør aldri påbegynnes før analysen og designet er på plass - dette fordi disse aktivitetene legger føringer for hva som faktisk skal lages. Det lønner seg dessuten å gjøre et godt stykke arbeid i disse tidlige fasene da endringer lenger ut i prosjektet har en tendens til å bli langt dyrere enn endringer som foretas for eksempel under designprosessen.

Utvikling av dynamisk HTML side
En dynamisk web side er en enkeltside som typisk leser fra og/eller skriver data til en database. Typiske eksempler på dette er en side som viser nyheter, kontakt skjema eller en blog side.

Utvikling av statisk HTML side
En statisk HTML side er dermed det motsatte av dynamisk side - en side som lever sitt eget liv uten at informasjonen endres ofte. Et typisk eksempel på dette er en side med kontaktinformasjon.

Seo optimalisering
Hva er egentlig søkemotoroptimalisering? Søkemotoroptimalisering gjør du både ved å tilpasse design og innhold i henhold til spesielle retningslinjer. Disse retningslinjene endrer seg stadig, men der er no
en grunn regler som man må følge.


Sidenavn: ditt hoved nøkkelord på denne siden må være en del av sidenavnet
Tittel: max 10-12 ord eller 60 bokstaver. Begynn med det mest relevante ordet for innholdet på siden.
Beskrivelse: maks 160 bokstaver, du kan gjerne kopiere Title-taggen inn her om denne teksten er seo optimaisert.
Innhold: En søkemotorvennlig side bør inneholde minst 250 ord. Bruk så mange nøkkelord som mulig uten at det virker unaturlig. Husk at du skriver for mennesker, ikke for roboter!Ad-hoc forvaltning
Dersom du bare en sjelden gang ønsker å gjøre endringer på nettstedet ditt er ad-hoc forvaltning det mest hensiktsmessige. Endringer utføres ved at du tar kontakt med FrontOffice Webdesign innen rimelig tid, og spesifiseres hva som skal gjøres og innenfor hvilken tidsfrist. Ad-hoc forvaltning faktureres pr. time, forbrukte timer faktureres etterskuddsvis pr. mnd.

Månedlig forvaltning
Denne typen forvaltning er mest fordelaktig dersom ditt nettsted har økt behov for endringer i bestemte perioder, for eksempel en fotballklubb som ønsker endringer utført i forkant av sesongstart med nye lagoppsett og lignende. Du kan da inngår forvaltningsavtale for en eller flere måneder, og FrontOffice Webdesign utfører endringer fortløpende innenfor denne perioden. Månedlig forvaltning faktureres pr. måned, sammen med dine andre tjenester

Årlig forvaltning
For deg som har behov for endringer gjennom hele året tilbyr FrontOffice Webdesign årlige forvaltningsavtaler. Du betaler da en fast pris pr. år, og vi utfører endringer så snart vi blir varselet om disse fra deg. Årlig forvaltning faktureres pr. år - sammen med dine andre tjenester

Sluttproduktet er et treffsikkert nettsted
Du står selvsagt fritt fram til å kombinere de tjenestene som tilbys for nettopp ditt behov og ditt nettsted. Ta kontakt for å ta en uforpliktende prat.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram