FrontOffice Web Solutions AS

Dette imprint ble sist oppdatert den april 18, 2024.

Eieren av dette nettstedet er:

FrontOffice Web Solutions AS AS
Jakob Askelandsvei 13
4314 Sandnes

Norge
E-post: salg@frontoffice.no
Telefonnr: +47.51112211
MVA ID: 913489047MVA

Juridisk(e) representant(er) for FrontOffice Web Solutions AS AS:

Dag Frode Aasnes

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på www.brreg.no med lisens- eller registreringsnummeret:

913489047

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram